Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 04 2012

xsuicide
z tęsknoty można przestać jeść... można też umyć podłogę w całym domu szczoteczką do zębów.... można wytapetować mieszkanie... umrzeć można
Reposted fromcrux crux viakostuchna kostuchna

July 23 2012

xsuicide

Kocham cię. Przestań istnieć. Niech lunie gradobicie, niech porozcina ci czaszkę, albo po prostu schowaj się do domu, pooglądać, kurwa twoja mać, Cartoon Network.

— Zrób mi jakąś krzywdę" (Jakub Żulczyk)
Reposted bywherever-i-may-roamrealityisabitchdziewczynkaodnalezionaammaria-magdalenaunreasonablecoomamyhappinesspensieveInaMalajnacooma
xsuicide
Wiem, że za karę po śmierci odrodzę się jako szyjąca adidasy, głodzona Chinka.

— "Zrób mi jakąś krzywdę" (Jakub Żulczyk)
xsuicide
Przeszła kurs przygotowawczy do bycia piękną suką i wyszła z niego z wyróżnieniem, dyplomem z różową bransoletką jako prezentem dla prymuski.

— "Zrób mi jakąś krzywdę" (Jakub Żulczyk)
Reposted bysunakoaurinko
xsuicide
Mam płakać i błagać, żebyś mnie kochał? No śmieszne, spierdalaj.
Reposted frommefir mefir viakostuchna kostuchna
xsuicide
masochiści tak mają - wspominają i tęsknią.
— 12;34.
Reposted fromalevue alevue viasuprajs suprajs
xsuicide
Będę o Tobie pamiętać, niezależnie od tego ile będę miała lat.
Reposted frommefir mefir viasuprajs suprajs

June 26 2012

xsuicide
6238 40b3

May 15 2012

xsuicide
9971 21a8 500
Reposted fromsandycopper sandycopper viakostuchna kostuchna
xsuicide
9229 857f
Reposted fromszumyztrzaskow szumyztrzaskow
xsuicide
9365 3fd1
Reposted frombeatlegirl beatlegirl
5592 62a2
Reposted fromerial erial viakocikapuc kocikapuc
xsuicide
9637 89de
Reposted fromsonylein sonylein
xsuicide
Reposted fromnameherhope nameherhope
xsuicide
9787 0551
xsuicide
9794 18c5
Reposted frommagdacnn magdacnn
xsuicide
9918 1040
Reposted fromelmirka elmirka
xsuicide
9959 e8a8 500
Reposted fromsobol sobol
xsuicide
9983 776a 500
Reposted fromSchapur Schapur
xsuicide
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl